روغن موتور لوکینی : قسمت ۱

داستان روغن موتور لوکینی

یک انیمیشن سی‌ثانیه‌ای برای نمایش عملکرد روغن موتور در خودرو. در این انیمیشن سه‌بعدی که به سفارش لوکینی، برند باانگیزۀ تولیدکنندۀ روغن موتور ساخته شد، وارد موتور یک خودرو می‌شویم و سهم یک روغن موتور خوب را در بهبود بهره‌وری و طول عمر خودرو خواهیم دید.

در این پروژۀ حساس، برای حاصل شدن نهایت دقت عمل، ابتدا طی چند مرحله استوری‌بوردهایی تهیه شد تا سفارش‌دهنده با طرح‌واره‌ای شبیه به خروجی نهایی مواجه گردد و پس از تأیید استوی‌بورد، مراحل مدل‌سازی و انیمیت کار آغاز شد.

بازگشت به نمونه کارها

دسته بندی

انیمیشن سه بعدی, تیزر و آگهی تبلیغاتی

سفارش دهنده

روغن موتور Lookini

تاریخ سفارش

اردیبهشت 97