تصویربرداری هوایی | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

نوع پروژه

عکاسی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی

سفارش دهنده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تاریخ سفارش

تابستان 98

تصویربرداری هوایی | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

پروژ‌ه‌ی تصویربرداری هوایی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در مرداد ماه 98 به کانون آنی‌بین سپرده شد.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه کارها