صنایع غذایی تحفه

تیزر تبلیغاتی محصولات غذایی تحفه

چندثانیه‌ از ویدئوهای در حال تولید کانون آنی‌بین برای کمپین دیجیتال مارکتینگ صنایع غذایی تحفه. تیزر تبلیغاتی تحفه

دسته بندی

تیزر و آگهی تبلیغاتی

سفارش دهنده

گروه صنایع تحفه

تاریخ سفارش

بهار 99

اینستاگرام آنی‌بین