فیلم معرفی اره های نواری آهن بر کسمک Kesmak ترکیه

دسته بندی

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

شرکت تجارت بین المللی حامیران

تاریخ سفارش

اسفند 95