فولاد حامیران

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی, فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

شرکت حامی آلیاژ آسیا

فیلم تبلیغاتی حامیران | کورپوریت ویدئو 1399

ما در کانون آنی‌بین برای معرفی یک سازمان همواره از راهکارهای جدید و جذاب استفاده می‌کنیم. به جای بیان تاریخچه و سال تاسیس و مطالبی که در کاتالوگ های تاریخ گذشته نیز یافت می‌شوند، تلاش می‌کنیم بزرگی و قدرت سازمان را نشان دهیم. در این فیلم یکپارچگی مجموعه با المان هایی از نور، برگرفته از رنگ سازمانی به خوبی نمایش داده می شود.

ما در سال ۹۵ نیز برای حامیران  اقدام به تهیه فیلم تبلیغاتی کرده بودیم اما این سازمان به خوبی تغییرات را در سال‌های پس از آن احساس کرده و مصمم شد برای شروع سال ۹۹ به شیوه‌ای نو خود را معرفی نماید.

کانون آنی بین با بررسی بازار و رقبا به این نتیجه رسید، بهترین راهکار برای نمایش این سازمان شناخته شده، نمایش یکپارچگی و انسجام در بخش‌های مختلف آن است.

بازگشت به نمونه کارها