صنایع فسفات کارون

نوع پروژه

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

مجتمع تولیدی فسفات کارون

تاریخ سفارش

اسفند 93

صنعت در کنار کارون

فیلم تبلیغاتی مجتمع تولیدی فسفات کارون با تشریح این صنعت و مرور پروندۀ این مجتمع، معرفی کاملی از خود ارائه می‌کند.

این فیلم در اسفندماه 1393 و در محل این مجتمع در استان خوزستان تهیه شد.