فیلم تبلیغاتی و صنعتی کارخانه فسفات کارون

دسته بندی

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

مجتمع تولیدی فسفات کارون

تاریخ سفارش

اسفند 93