فیلم گزارش سمینار “MANN FILTER” آلمان در هتل هما تهران

دسته بندی

تیزر و آگهی تبلیغاتی, فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

نماینده رسمی Mann Hummle آلمان

تاریخ سفارش

آذر 96