فیلم گزارش سمینار TRW آلمان در هتل هما تهران

دسته بندی

تیزر و آگهی تبلیغاتی, فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

گروه بازرگانی پارتیران

تاریخ سفارش

اردیبهشت 97