ایران دپو

آشتی خریدار و فروشنده

شرکت ایران دپو، پل ارتباطی میان تأمین‌کننده و خریدار برای معرفی خدمات خود نیاز به یک موشن‌گرافیک با فضای صمیمی و ملموس داشت تا ظرف دقایقی کوتاه، مزایای استفاده از این سرویس‌ها را به مخاطبان خود نشان دهد.

این موشن‌گرافیک پرماجرای جذاب که در فروردین 1395 ساخته شد، به همین منظور طراحی شده است.

دسته بندی

تیزر و آگهی تبلیغاتی, موشن گرافیک

سفارش دهنده

شرکت ایران دپو

تاریخ سفارش

فروردین 95