جامین

بی‌زحمت خوش‌پوش شوید

لبخند بزنید و خوش‌تیپی را به خود هدیه دهید. گروه جامین ایران، واردکنندۀ پوشاک خارجی به ایران، سفارش‌دهندۀ این موشن‌گرافیک بود.

همۀ ما دوست داریم با هزینه‌های مناسب، خوش‌لباس باشیم و خب این آگهی تبلیغاتی درست دست روی همین نکته می‌گذارد.

بازگشت به نمونه کارها

دسته بندی

تیزر و آگهی تبلیغاتی, موشن گرافیک

سفارش دهنده

گروه جامین ایران

تاریخ سفارش

اردیبهشت 95