پروفی کار: طرح قرعه کشی 2

قرعه‌کشیِ گرافیکی

کانون آنی‌بین به‌عنوان مشاور تبلیغاتی و هنری پروفی‌کار آلمان، به مدت دو سال کمپین‌های تبلیغاتی و معرفی محصولات این شرکت تولیدکنندۀ روغن موتور خودرو را به‌عهده داشت.

نمایش زندۀ قرعه‌کشی، طرح اولیۀ ما برای نمایش و معرفی قرعه‌کشی محصولات پروفی‌کار بود که در قالب موشن گرافیک پیاده کردیم و مورد استقبال مشتریان این شرکت قرار گرفت.

بازگشت به نمونه کارها

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی, موشن گرافیک

سفارش دهنده

Proficar آلمان

تاریخ سفارش

مرداد 96