مبین نت: صفحه مشترکین

زیر و روی اینترنت

مجموعه موشن‌گرافیک‌های تبلیغاتی مبین‌نت برای تعامل بهتر شرکت و مشتریان طراحی شده بود و در قالب چند ویدئوی کوتاه در سال 1394 عرضه شد.

در این آگهی، مخاطبان از روش کار با صفحۀ مشترکین و خدماتی مشاهدۀ گزارش استفاده از ترافیک و تغییر سرویس اینترنت مطلع می‌شوند.

بازگشت به نمونه کارها

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی, موشن گرافیک

سفارش دهنده

شرکت ارتباطات مبین نت

تاریخ سفارش

اسفند 94