هنرهای هفت گانه

هنرهای هفت، هشت یا چند گانه؟

این مطلب زیاد به گوشتان خورده است که سینما هنر هفتم است، اما آیا باخودتان فکر کرده اید که شش هنر دیگر کدامند؟

یا اینکه سینما از چه لحاظ هنرهفتم به شمار می آید؟ با بلاگ آنی بین همراه باشید تا ابتدا تعریف کوتاهی از هنرداشته باشیم وسپس دسته بندی هفت گانه ی هنر رانام ببریم.

هنراز نظرکارشناسان به همه ی کوشش های خلاق انسانی گفته می شود که ارتباط مستقیم با بقا و تولیدمثل نداشته باشد. این تعریف خیلی کلی است و برای بازشدن مفهوم بهتر است سه مورد از مهمترین وجه اشتراک آثار هنری رابدانیم، به امیداینکه ازمیزان هنری بودن اثر درک بهتری داشته باشیم.

تخیل: که مهمترین عامل شکل گیری اثر هنری است.

عاطفه واحساس هنرمند: همه ی آثارهنری از عاطفه واحساس هنرمندسرچشمه می گیرند نه از تفکرمنطقی وعقلانی او

چندمعنایی: دو ویژگی بالا به شکل گیری چندمعنایی شدن هنر کمک می کند و اثر هنری را از یک اثر تک بعدی دور می سازد.

هنرهای هفت گانه

دریک تقسیم بندی کلی، ارسطو هنرها را درهفت شاخه ی زیر دسته بندی می کند:

 1. موسیقی
 2. هنرهای دستی مانند مجسمه سازی، شیشه گری، و…
 3. هنرهای ترسیمی شامل نقاشی، خطاطی، عکاسی، و…
 4. ادبیات شامل شعر و داستان، نمایشنامه، فیلمنامه و نثر
 5. معماری
 6. حرکات نمایشی
 7. هنرهای نمایشی شامل سینما، تئاتر، و…

هنرهای هفت گانه

تقسیم بندی هفت هنر مشهود و اجمالی به ترتیب سادگی در درک عبارتند از:

 1. موسیقی
 2. نقاشی
 3. نویسندگی
 4. هنرهای دستی
 5. شعر
 6. تئاتر
 7. سینما

البته به صورت غیر رسمی عنوان هنرهشتم و نهم برای هنرهای زیر به کار رفته است:

 1. روابط عمومی
 2. روزنامه نگاری، خبرنگاری، تبلیغات، و در مجموع رسانه دوبله و انیمیشن و بازیهای رایانه ای، آشپزی و کمیک استریپ