آزمایشگاه شرکت پروفی‌کار

نوع پروژه

عکاسی کارخانجات و صنایع

سفارش دهنده

شرکت پروفی‌کار

تاریخ سفارش

زمستان 96

عکاسی آزمایشگاه شرکت پروفی‌کار

پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی شرکت پروفی‌کار در زمستان 96 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها