آزمایشگاه متالورژی حامیران

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی, فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

شرکت فولاد حامیران

تاریخ سفارش

اردیبهشت 97

آزمایشگاهی در خدمت فولاد

سفارش تولید تیزر تبلیغاتی آزمایشگاه متالورژی حامیران، به‌عنوان بخشی جداگانه از شرکت فولاد حامیران در اردیبهشت 97 به کانون آنی‌بین داده شد. در این ویدئو، بخش‌های مختلف آزمایشگاه، جلسات بررسی و استفاده از دستگاه‌های مدرن این شرکت دیده می‌شود و این بخش جانبی در صنعت فولاد معرفی می‌گردد.

بازگشت به نمونه کارها