آنباکسینگ سونی: پخش کننده موسیقی

نوع پروژه

محتوا‌برای‌شبکه‌اجتماعی

سفارش دهنده

سونی ایران

تاریخ سفارش

اسفند 99

آنباکس (جعبه گشایی) محصولات سونی: پخش کننده موسیقی

سری آنباکسینگ محصولات سونی به سفارش سونی ایران برای درج در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت

بازگشت به نمونه کارها