روغن موتور لوکینی :‌ قسمت ۲

داستان روغن موتورها ادامه دارد

در دومین انیمیشن تبلیغاتی به سفارش شرکت روغن موتور لوکینی، بخشی دیگر از فرآیند عملکرد روغن موتور داخل خودرو به نمایش درمی‌آید. این انیمیشن نیز همچون برادر بزرگترش به‌صورت سه‌بعدی و با شبیه‌سازی فضای داخل موتور تولید شده تا بینندگان به نقش مهم روغن‌ موتور در خودرو بیشتر آگاه شوند.

دومین قسمت از آگهی تبلیغاتی روغن موتور لوکینی در دی‌ماه 1396 توسط انیماتورهای کانون تبلیغاتی آنی‌بین ساخته و پخش شد.

بازگشت به نمونه کارها

دسته بندی

انیمیشن سه بعدی, تیزر و آگهی تبلیغاتی

سفارش دهنده

روغن موتور Lookini

تاریخ سفارش

دی 96