مرکز تست و کالیبراسیون آصال

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی, فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

مرکز تست و کالیبراسیون آصال

تاریخ سفارش

بهمن 96

معرفی یک مرکز صنعتی

آثاری شبیه فیلم تبلیغاتی و صنعتی مرکز تست و کالیبراسیون آصال ازجمله فیلم‌هایی است که برای معرفی اجمالی مراکز خدماتی مناسب است. در اینجا ما با فضاهای آزمایشگاهی و دستگاه‌های پیچیده‌ای روبرو بودیم که تماشای‌شان به تنهایی شاید نشان‌دهندۀ شغل تخصصی و سخت این مرکز بود؛ اما حالا به کمک روایت روی تصویر، معانی قابل درک‌تری را به مخاطب القا می‌کرد.

این فیلم تبلیغاتی در بهمن‌ماه 1396 تهیه و عرضه شد.

بازگشت به نمونه کارها