افق داده‌ها ایرانیان

نوع پروژه

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

شرکت افق داده ها ایرانیان

فیلم تبلیغاتی شرکت افق داده‌ها ایرانیان

شرکت افق داده ها یک درخواست داشت. این که بتواند پاسخ سوال “چرا افق داده‌ها؟” را در یک فیلم به مخاطبانش بدهد.

ما در کانون آنی‌بین با بررسی مخاطبان این شرکت و رقبای آن‌ها تصمیم گرفتیم فیلم را با روایت مدیران شرکت پیش ببریم تا بتوانیم به بهترین نحو پاسخگوی سوالات مخاطبان فیلم باشیم.

 

تصاویر این پروژه

فیلم تبلیغاتی شرکت افق داده‌ها ایرانیان

بازگشت به نمونه کارها