عکاسی همایش و نمایشگاه | همایش بین‌المللی رئولوژی پژوهشگاه پلیمر ایران

نوع پروژه

سمینار، همایش و نمایشگاه‌

سفارش دهنده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تاریخ سفارش

آذر 98

اولین همایش بین‌المللی رئولوژی پژوهشگاه پلیمر ایران

پروژ‌ه‌ی عکاسی و فیلمبرداری اولین همایش بین‌المللی رئولوژی در پاییز 98 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها