بارگیری و لجستیک در انبار آهن

تیزر بارگیری و لجستیک در انبار آهن از سری ویدیوهای “نگاهی به حامیران”

شرکت تجارت بین‌المللی حامیران برای سال 98 پروژه تولید مجموعه ویدیوهای نگاهی به حامیران را به کانون آنی‌بین سپرد تا بیش از پیش توانایی های خود در عرصه بازار فولاد را به مخاطبان نمایش دهد.

این ویدیو با عنوان “بارگیری و لجستیک در انبار آهن” هفتمین فیلم از مجموعه “نگاهی به حامیران” می باشد.

بازگشت به نمونه کارها

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی

سفارش دهنده

شرکت تجارت بین‌المللی حامیران

تاریخ سفارش

شهریور 98