بهداد الکتریک

نوع پروژه

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

شرکت بهداد الکتریک

فیلم تبلیغاتی شرکت بهداد الکتریک

شرکت بهداد الکتریک تولید‌کننده انواع محافظ برق و هواکش‌های خانگی و صنعتی و همچنین چند راهی‌ها و دو شاخه‌های تخصصی صنعت برق می باشد. این فیلم در پاییز سال 1400 ساخته شده.

 

تصاویر این پروژه

فیلم تبلیغاتی شرکت بهداد الکتریک

بازگشت به نمونه کارها