صنایع ارتباطی پایا: ترابرد پذیری

ترابردپذیری به زبان ساده

با آغاز اجرایی شدن طرح ترابردپذیری از طرف اپراتورهای تلفن همراه کشور، بسیاری از مردم در نحوۀ عملکرد و چگونگی اقدام برای این کار دچار سردرگمی شده بودند. شرکت صنایع ارتباطی پایا، به‌عنوان یکی از متولیان مبحث ترابردپذیری می‌خواست به کمک یک موشن‌گرافیک ساده، تمام پیچیدگی‌های این فرآیند را با توضیح به مخاطبان ساده کند.

این موشن گرافیک در مرداد 95 به همین منظور ساخته شد.

بازگشت به نمونه کارها

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی, موشن گرافیک

سفارش دهنده

شرکت صنایع ارتباطی پایا

تاریخ سفارش

مرداد 95