آموزش تعویض تیغ اره نواری Eberle در اره Kesmak

آموزش تعویض تیغ اره نواری Eberle در اره Kesmak

بازرگانی بین‌المللی حامیران برای آموزش تعویض و نصب تیغ اره های نواری نیاز به تهیه یک فیلم آموزشی داشت. این پروژه در خرداد 99 در کانون آنی‌بین تولید شده است.

 

پشت صحنه و مراحل ساخت این ویدئو

بازگشت به نمونه کارها

نوع پروژه

ویدئوی آموزشی

سفارش دهنده

شرکت تجارت بین‌المللی حامیران

تاریخ سفارش

خرداد 99