آنباکسینگ دوربین فوجی

نوع پروژه

محتوا‌برای‌شبکه‌اجتماعی

سفارش دهنده

زاجیتال مارکت

تاریخ سفارش

شهریور 1400

آنباکسینگ محصولات | دوربین instax : تولید محتوا برای اینستاگرام

سری آنباکسینگ محصولات دیجیتال به سفارش زاجیتال مارکت برای درج در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت

بازگشت به نمونه کارها