آنباکسینگ ساعت هوشمند

نوع پروژه

محتوا‌برای‌شبکه‌اجتماعی

سفارش دهنده

زاجیتال مارکت

تاریخ سفارش

شهریور 1400

آنباکسینگ محصولات | ساعت هوشمند Haylou: تولید محتوا برای اینستاگرام

سری آنباکسینگ محصولات دیجیتال به سفارش زاجیتال مارکت برای درج در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت

بازگشت به نمونه کارها