کنسرو تن‌ماهی تحفه

نوع پروژه

محتوا‌برای‌شبکه‌اجتماعی

سفارش دهنده

صنایع غذایی تحفه

تاریخ سفارش

شهریور 99

تولید محتوای دیجیتال:‌ پروموشن محصولات جدید کنسرو تن ماهی تحفه

برای کمپین دیجیتال گروه صنایع غذایی تحفه نیاز به چند مجموعه ویدئوی جذاب کوتاه بود تا در بتوان محصولات جدید را پروموت کرد. کانون آنی‌بین با تهیه و بررسی کانسپت‌های های مختلف، سرانجام سری Levitation یا محصولات معلق در فضا را برای محصولات برند تحفه تولید نمود. این ویدئو برای معرفی سری محصولات طعم‌دار کنسرو ماهی تولید شده است.

بازگشت به نمونه کارها