تیزر تبلیغاتی باتری ماشین درنا باتری

تیزر تبلیغاتی باتری ماشین Noble درنا باتری

تیزر تبلیغاتی باتری ماشین Noble به صورت تمام انیمیشن سه‌بعدی در مرداد 99 توسط کانون آنی‌بین تولید گردید. با استفاده از تکنیک انفجاری قطعات داخلی باتری از هم باز شده تا طبق خواسته‌ی سفارش دهنده ساختار درونی باتری برای مخاطب قابل مشاهده باشد.

بازگشت به نمونه کارها

دسته بندی

انیمیشن سه بعدی, تیزر و آگهی تبلیغاتی

سفارش دهنده

شرکت دورنا باتری ارس

تاریخ سفارش

مرداد 99