تیزر لوگوی فولاد حامیران

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی

سفارش دهنده

شرکت فولاد حامیران

تیزر شکل گرفتن لوگوی فولاد حامیران با فلز مذاب

با توجه به اینکه صنعت تبلیغات به سمت ویدیو محور شدن حرکت می‌کند، برای ارتقای هویت برند استفاده از تیزر لوگو و یا لوگو موشن در ابتدا، انتها و یا حتی در حین پخش ویدیوی تبلیغاتی امری ضروری است. تیزر لوگو و لوگو موشن در افزایش هویت بصری شرکت‌ها و بهبود تاثیرگذاری تبلیغات تاثیر به‌سزایی دارد.
فولاد حامیران در راستای تکمیل و بهبود هویت برند یک‌پارچه برای خودش، این‌بار با درخواست ساخت یک تیزر لوگوی اختصاصی به کانون آنی‌بین مراجعه کرد. پس‌ از بررسی‌های بسیار و باتوجه به ماهیت فعالیت این شرکت، ما در کانون آنی‌بین تصمیم به ساخت یک تیزر لوگو با استفاده از آهن مذاب گرفتیم.

 

پشت صحنه و مراحل تولید این پروژه

بازگشت به نمونه کارها