کنسرو قزل‌آلا تحفه

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی

سفارش دهنده

گروه صنایع غذایی تحفه

تاریخ سفارش

آبان 99

تیزر تبلیغاتی کنسرو قزل‌آلای تحفه

آگهی تبلیغاتی مربوط به رونمایی از جدیدترین محصول صنایع غذایی تحفه، کنسرو قزل‌آلا در روغن که توسط کانون آنی‌بین ساخته شد. در این تیزر مشکلات طبخ و آماده سازی ماهی قزل آلا مطرح شده و استفاده از کنسرو ماهی قزل آلای تحفه به عنوان راه جایگزین پیشنهاد شده است.

 

پشت صحنه مراحل تولید این پروژه

بازگشت به نمونه کارها