فروشگاه اینترنتی دانش‌لند

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی

سفارش دهنده

فروشگاه اینترنتی دانش‌لند

تاریخ سفارش

شهریور 99

تیزر تبلیغاتی فروشگاه اینترنتی دانش‌لند

وقتی قرار است یک فروشگاه اینتزنتی به مخاطبین معرفی شود، چه گزینه‌ای بهتر از نمایش محصولات و راحتی سفارش دادن در آن می‌تواند برای ساخت تیزر انتخاب شود؟. این پروژه به سفارش فروشگاه اینترنتی دانش‌لند در شهریور ۹۹ توسط کانون آنی‌بین تولید شده است.

بازگشت به نمونه کارها