سازمان فناوری اطلاعات ایران

فناوری‌های دولت یازدهم

سازمان فناوری اطلاعات ایران، از زیرشاخه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در سال 1394 و در میانۀ راه دولت یازدهم، نیاز به مستندی تبلیغاتی داشت تا تحولاتی را که در دو سال گذشته در این سازمان به وجود آمده بود را به مردم ایران معرفی کند.

این فیلم ظرف یک هفته با فیلمبرداری از بخش‌های مختلف سازمان و مصاحبه با مدیران وقت، در دهۀ فجر سال 1394 به نمایش درآمد.

بازگشت به نمونه کارها

نوع پروژه

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

وزارت ارتباطات: سازمان فناوری اطلاعات ایران

تاریخ سفارش

بهمن 94