سامانه بام بانک ملی ایران

نوع پروژه

عکاسی تبلیغاتی

سفارش دهنده

بانک ملی ایران

تاریخ سفارش

زمستان 94

عکاسی تبلیغاتی | سامانه بام بانک ملی ایران

پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی بانک ملی ایران در زمستان 94 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها