عکاسی سمینارهای گروه بازرگانی پارتیران

نوع پروژه

سمینار، همایش و نمایشگاه‌

سفارش دهنده

گروه بازرگانی پارتیران

تاریخ سفارش

1394 تا 1396

عکاسی همایش| گروه بازرگانی پارتیران در نمایشگاه‌های بین‌المللی خودرو

پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی گروه بازرگانی پارتیران از سال 94 تا امروز به کانون آنی‌بین سپرده شده و در این مجموعه به انجام رسیده است.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها