شرکت کالیبراسیون آصال

نوع پروژه

عکاسی تبلیغاتی, عکاسی کارخانجات و صنایع

سفارش دهنده

شرکت کالیبراسیون آصال

تاریخ سفارش

تابستان 95

عکاسی صنعتی| شرکت کالیبراسیون آصال

پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی شرکت کالیبراسیون آصال در تابستان 95 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها