شرکت کوشا خودرو

نوع پروژه

عکاسی تبلیغاتی

سفارش دهنده

شرکت کوشا خودرو

تاریخ سفارش

تابستان 95

عکاسی تبلیغاتی | شرکت کوشا خودرو

پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی شرکت کوشا خودرو در تابستان 95 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها