صنایع شیمیایی ادیب

نوع پروژه

عکاسی کارخانجات و صنایع

سفارش دهنده

صنایع شیمیایی ادیب

تاریخ سفارش

پاییز 93

عکاسی صنعتی | صنایع شیمیایی ادیب

پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی صنایع شیمیایی ادیب در پاییز 93 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها