عکاسی از محصولات دارویی

نوع پروژه

محصولات

سفارش دهنده

شرکت تهران داروش طب

تاریخ سفارش

تابستان 94

عکاسی محصول | محصولات دارویی

پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی شرکت تهران داروش طب در تابستان 94 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها