عکاسی از ساختمان اداری گروه مپنا

نوع پروژه

عکاسی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی

سفارش دهنده

گروه مپنا

عکاسی نمای خارجی مپنا

عکاسی از ساختمان اداری شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا

در هجدهمین سال تاسیس شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو)، این شرکت صمیم به تولید فیلمی جامع گرفته بود تا به شرح عملکردش در حوزه‌های مختلف فعالیت‌اش بپردازد. در کنار پروژه فیلم تبلیغاتی شرکت مکو، عکاسی از بخش‌های مختلف این مجموعه نیز به کانون آنی‌بین سپرده شد. در اینجا تعدادی از عکس‌های ساختمان اداری مپنا که توسط کانون آنی‌بین انجام شده را مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها