عکاسی نمای ساختمان | عکاسی پروژه های عمرانی

نوع پروژه

عکاسی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی, عکاسی تبلیغاتی

سفارش دهنده

شرکت مهندسی و عمرانی

تاریخ سفارش

پاییز 93

عکاسی عمرانی و ساختمانی | نمای ساختمان

پروژ‌ه‌ی عکاسی و مشاوره‌ی تبلیغاتی یکی از سازندگان پروژه های عمرانی برای عکاسی از نمای پروژه های ساختمانی در پاییز 93 به کانون آنی‌بین سپرده شد و در این مجموعه به انجام رسید.

نمونه‌های بیشتر از پروژه‌های عکاسی و ساخت تیزر، آگهی و فیلم تبلیغاتی را می‌توانید در سایت ما مشاهده کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها