عکاسی محصولات درهای اتوماتیک

نوع پروژه

عکاسی محصولات

سفارش دهنده

شرکت پرشیا دُر

عکاسی پرشین دور

عکاسی از محصولات شرکت پرشیا دُر تولیدکننده درهای اتوماتیک

شرکت پرشیا دُر تولیدکننده انواع درهای اتوماتیک، در راستای معرفی محصولات خود و تحت تاثیر قرار دادن مخاطبانش، تصمیم به نمایش برخی از پروژه‌های به سرانجام رسیده خود در قالب تعدادی عکس داشت. در اینجا تعدادی از عکس‌های مرتبط با این پروژه که توسط کانون آنی‌بین ثبت و ویرایش شده را مشاهده می‌کنید.

بازگشت به نمونه عکس‌ها