واحد اداری شرکت تجارت بین‌المللی حامیران

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی

سفارش دهنده

شرکت تجارت بین‌المللی حامیران

تاریخ سفارش

مرداد 98

تیزر واحد اداری و فروش از سری ویدیوهای “نگاهی به حامیران”

شرکت تجارت بین‌المللی حامیران برای سال 98 پروژه تولید مجموعه ویدیوهای نگاهی به حامیران را به کانون آنی‌بین سپرد تا بیش از پیش توانایی های خود در عرصه بازار فولاد را به مخاطبان نمایش دهد.

این ویدیو با عنوان “تیزر واحد اداری و فروش شرکت تجارت بین‌المللی حامیران” ششمین فیلم از مجموعه “نگاهی به حامیران” می باشد.

بازگشت به نمونه کارها