پروفی کلاس

نوع پروژه

محتوا‌برای‌شبکه‌اجتماعی, ویدئوی آموزشی

سفارش دهنده

روغن موتور پروفی‌کار

تاریخ سفارش

پاییز 96

مجموعه فیلم‌های آموزشی پروفی کلاس

پروفی‌کلاس یک مجموعه وبدئوی کوتاه آموزشی برای نمایش به مخاطبان اینستاگرام شرکت تولید کننده روغن است.

این مجموعه ویدئوی آموزشی در کانون آنی‌بین تهیه شده است که تعدادی از اپیزودهای را مشاهده می‌فرمایید.

بازگشت به نمونه کارها