انجمن سازندگان قطعات خودرو

نوع پروژه

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

انجمن سازندگان قطعات خودرو

فیلم تبلیغاتی انجمن سازندگان قطعات خودرو

انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو برای معرفی خود و همچنین تهیه گزارشی از وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور، نیازمند یک فیلم تبلیغاتی شامل آمار، اطلاعات و ارقام مرتبط با این صنعت بود. این پروژه با هدف ارائه داده‌ها مورد نظر سفارش دهنده ساخته شده است.

بازگشت به نمونه کارها