بیمه دانا

نوع پروژه

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

شرکت بیمه دانا

تاریخ سفارش

تیر 94

سازوکار یک شرکت بیمه

مستند تبلیغاتی بیمه دانا در تیرماه 1394 به سفارش شرکت بیمه دانا تهیه و تولید شد. اینگونه فیلم‌ها با هویت سازمانی برندها سروکار دارند و می‌بایست نظم و نظام سازمان را به بهترین شکل عنوان کنند.

در این فیلم گزارشی از شکل‌گیری و روند پیشرفت و خدمات این شرکت ارائه می‌شود و مدیران نیز در سخنان خود چشم‌انداز آیندۀ بیمۀ دانا را ارائه می‌کنند.

بازگشت به نمونه کارها