کارخانه جوجه‌کشی شرکت مرغک

نوع پروژه

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

شرکت مرغک

تاریخ سفارش

بهمن 99

فیلم تبلیغاتی کارخانه جوجه‌کشی شرکت مرغک

شرکت مرغک برای معرفی طرح رتبه بندی مشتریان خود نیاز به تهیه‌ی یک ویدئوی اطلاع رسانی داشت تا به وسیله آن طرح خود را به مخاطبانش معرفی کند. ما در کانون آنی‌بین پس از بررسی طرح شرکت مرغک به این نتیجه رسیدیم بهترین راه برای اجرای این پروژه، تصویربرداری از کارخانه جوجه کشی و استفاده از اینفوگرافیک بر روی آن می باشد.

پشت صحنه و مراحل تولید این پروژه

بازگشت به نمونه کارها