هلدینگ سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران: سال اول

سکونت در کوهسار

چالشی جدید برای یک پروژۀ عظیم ساختمانی. هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعۀ صنعتی ایران در طی سال‌هایی که پروژۀ ساختمانی مجتمع مسکونی تجاری کوهسار را در حال انجام داشت، امور مربوط به تبلیغات پیش‌فروش و تحویل این مجموعه را به کانون آنی‌بین سپرد. فیلم‌برداری هوایی و نمایش پیشرفت پروژه چیزی است که مخاطب این ویدئو می‌بایست شاهد باشد؛ ولی چیزی که این فیلم تبلیغاتی در اختیار شما می‌گذارد بسیار بیش از این‌ها است.

بازگشت به نمونه کارها

دسته بندی

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

تاریخ سفارش

آذر 94