فیلم تبلیغاتی کارخانه روغن‌موتور پروفی‌کار

فیلم تبلیغاتی کارخانه روغن‌موتور پروفی‌کار

فیلم تبلیغاتی/صنعتی شرکت روغن‌های روانکار دماوند تولید کننده روغن‌موتور پروفی‌کار

این فیلم در سال 1396 توسط کانون آنی‌بین تولید شده است.

بازگشت به نمونه کارها

دسته بندی

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

شرکت روغن‌های روانکار دماوند

تاریخ سفارش

1396