کلینیک جراحی امام حسین (ع) زاهدان

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی, فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

کلینیک جراحی امام حسین (ع) زاهدان

تاریخ سفارش

بهمن 95

آگهی تبلیغاتی با رنگ و بوی جنوب‌شرق ایران

تولید فیلم تبلیغاتی برای کلینیک‌های پزشکی و درمانی می‌بایست ویژگی‌‌های خاص خود را داشته باشد. فضای بیمارستانی باید آرامش‌بخش، پاکیزه و اعتمادبرانگیز باشد؛ بنابراین ما برای تولید فیلم تبلیغاتی کلینیک جراحی امام حسین (ع) که یکی از مجهزترین کلینیک‌های تخصصی جنوب‌شرق کشور است از ضرباهنگی آرام استفاده کردیم.

حال و هوای مردم خون‌گرم زاهدان باوجود آنکه آگهی در محیط بسته و بیمارستانی تهیه شده، در فیلم احساس می‌شود و این اثر را به یکی از خاطرات ماندگار دوستان ما در کانون آنی‌بین تبدیل کرده است.

فیلمی از مراحل تولید و پشت صحنه‌ی این پروژه:

بازگشت به نمونه کارها